Praktijk informatie

 

Fysiotherapie Carolien Slot is een praktijk voor fysiotherapie, sport gerelateerde klachten en oefentherapie. De deuren van de praktijk zijn op 1 juni 2012 geopend. De praktijk wordt gekenmerkt doordat het is gevestigd binnen een fitnesscentrum en door zijn specialistische aanpak voor oefentherapie. Door de locatie binnen een fitnesscentrum zijn er voldoende mogelijkheden voor actief herstel. Klachtenregeling

Fysiotherapie Carolien Slot hanteert een klachtenprocedure. Binnen het genootschap voor fysiotherapeuten is hiervoor speciaal een klachtenformulier ontwikkeld, die binnen de praktijk te verkrijgen is. Ook zijn er in de wachtruimte folders aanwezig. Wanneer u een klacht heeft kan u deze indienen volgens de stappen zoals beschreven in de folder. Uiteraard hoop ik dat u deze formulieren niet nodig zult hebben. Wanneer u op of aanmerkingen heeft kunt u die ten alle tijden met mij delen.


Onderstaand zijn de regels weergegeven:

  • Ik verwacht dat u als patiënt zowel uw eigen als mijn hygiëne kan bewaken
  • Wilt u uw eigen handdoek meenemen en bij oefentherapie in de zaal zorgen voor geschikte kleding en schoeisel
  • Leg altijd uw afspraken vast op de afsprakenkaart. Dit voorkomt onnodig misverstand
  • Bent u verhinderd? Verplaats tijdig uw afspraak, minimaal 24 uur van te voren. Anders ben ik genoodzaakt deze bij u in rekening te brengen
  • Adviezen of klachten kunt u melden aan Carolien Slot of op het daarvoor bestemde formulier
  • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel van BodyFit of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen

 

Privacyreglement

Als fysiotherapeut word ik geacht, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij te houden van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Huisregels / privacy

De huisregels hebben als doel om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen.